28 September 2018 09:49

Sehubungan dengan adanya kendala teknis pada aplikasi SPSE Versi.4.1.2 maka untuk pelelangan dilaksanakan menggunakan aplikasi SPSE Versi.3.6


Demikian untuk dapat dimaklumi.